מור השקעות אישרה תוכנית לרכישת אגרות חוב ומניות החברה בידי בכירים ובעלי שליטה

מור השקעות אישרה תוכנית לרכישת אגרות חוב ומניות החברה בידי בכירים ובעלי שליטה

כנאמן לתוכנית נבחר אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך * המנכ"ל המשותף ואחד מבעלי השליטה, אלי לוי, כבר קנה אגרות חוב בהיקף של 1.4 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה