פוליגרף: נסיגה מהסכמה דיונית נתונה לשיקולו של בית משפט ותיתכן במקרים חריגים בלבד / עו"ד ג'ון גבע

פוליגרף: נסיגה מהסכמה דיונית נתונה לשיקולו של בית משפט ותיתכן במקרים חריגים בלבד / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: כי התובעת שקלה את הסכמתה והכירה את השלכות הבדיקה. אף אם לשיטתה היא נמצאה במצב רפואי מסוים שיכול לחבל בבדיקה, עמדה לזכותה האפשרות לחזור בה מהסכמה זו

רוצים להמשיך לקרוא?



כתיבת תגובה