תחזית קודרת למגזר הביטוח העולמי בחלק מהשווקים ב-2023 / ישראל גלעד

תחזית קודרת למגזר הביטוח העולמי בחלק מהשווקים ב-2023 / ישראל גלעד

הסיכונים על פי Fitch Ratings עלולים לנבוע מהמשך האינפלציה ועליות המחירים * כמה מבטחים חלשים יותר עלולים להתמודד עם פעולות דירוג שליליות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה