האם בית הספר הפר את חובת הזהירות שחב כלפי תלמידו ולכן חייב בפיצויו? / עו"ד ג'ון גבע

האם בית הספר הפר את חובת הזהירות שחב כלפי תלמידו ולכן חייב בפיצויו? / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע כי התובע עמד בנטל הוכחה, והעביר את נטל השכנוע אל הנתבעות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה