מי אחראי לתחזוקה ראויה של מדרכות? / עו"ד ג'ון גבע

מי אחראי לתחזוקה ראויה של מדרכות? / עו"ד ג'ון גבע

משעה שעסקינן במפגע בדמות הפרשי גובה בשטח מדרכה של רחוב מרכזי בעיר, שהתחזוקה שלו מצויה בתחום אחריותה של העירייה, היה מצופה כי העירייה תפעל לאיתורו ולתיקונו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה