בקשה לייצוגית נגד הראל: אינה משלמת את מלוא דמי ביטוח הבריאות המגיעים למבוטחים

בקשה לייצוגית נגד הראל: אינה משלמת את מלוא דמי ביטוח הבריאות המגיעים למבוטחים

לפי דיווח של הראל, הקבוצה המיוצגת היא כל מי שרכש פוליסת פרפרד בונוס וזכאי להחזר פרמיה ממנה, וכל מי שנגבתה ממנו פרמיה גבוהה מהמפורט בפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה