מנכ"ל מגדל שגיא יוגב פורש: "סביבת העבודה אליה נחשפתי הקשתה על ניהול מיטבי של החברה"

מנכ"ל מגדל שגיא יוגב פורש: "סביבת העבודה אליה נחשפתי הקשתה על ניהול מיטבי של החברה"

יוגב ליו"ר החברה יפתח רון טל: על אף פעולותינו המשותפות לקידום החברה האירועים האחרונים וחוסר הוודאות ביחס ליציבות הניהולית פוגעים באופן קשה ביכולת ניהול החברה. בהעדר יכולת לממש את היעדים והמטרות הנדרשים לטובתה של החברה, אני מבקש לסיים כהונתי

מנכ"ל מגדל ביטוח שגיא יוגב

חוסר היציבות הניהולית במגדל נמשך – מנכ"ל מגדל ביטוח שגיא יוגב הודיע היום ליו"ר החברה יפתח רון טל על רצונו לסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה.

יוגב במכתב ההתפטרות: "בשנים האחרונות ידעה מגדל חילופים תכופים של יושבי ראש ומנכ"לים, אשר גרמו לחוסר יציבות ניהולית בחברה. כניסתי לניהול החברה באה מתוך תקווה ואמונה כי יחד ובעבודה משותפת נצליח ליצור יציבות ניהולית לאורך זמן, אשר תאפשר לחברה להתפתח ולהגיע להישגים משמעותיים.

"לצערי, סביבת העבודה אליה נחשפתי הקשתה על ניהול מיטבי של החברה ומנעה את האפשרות לקידומם של צעדים נדרשים ובהם בנייתה של תוכנית אסטרטגית לחברה".

עוד כותב יוגב לרון טל: "על אף פעולותינו המשותפות לקידום החברה חרף האמור מעלה, האירועים האחרונים וחוסר הוודאות ביחס ליציבות הניהולית פוגעים באופן קשה ביכולת ניהול החברה… בנסיבות אלה, ובהעדר יכולת לממש את היעדים והמטרות הנדרשים לטובתה של החברה, אני מבקש לסיים כהונתי כמנכ"ל החברה".

 כתיבת תגובה