משחק הילדים ביישוב נגמר בפציעת התובע הקטין – מי יפצה אותו? / עו"ד ג'ון גבע

משחק הילדים ביישוב נגמר בפציעת התובע הקטין – מי יפצה אותו? / עו"ד ג'ון גבע

פקודת הנזיקין מכירה באופיים השובבני של קטינים, בסקרנותם הטבעית ובשיקול דעתם הלקוי, ולכן מטילה על החברה לקבוע כללי התנהגות וזהירות. בהתאם לכך נקבע כי אין להטיל עליהם אשם תורם לקרות תאונה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה