רונית בודו הגישה עתירה מנהלית להורות לרשות שוק ההון להציג תשתית עובדתית להחלטה שלא לאשר את המשך כהונתה כדירקטורית במגדל

רונית בודו הגישה עתירה מנהלית להורות לרשות שוק ההון להציג תשתית עובדתית להחלטה שלא לאשר את המשך כהונתה כדירקטורית במגדל

לטענת בודו, הרשות אימצה טענת סרק שהעלו נושאי משרה במגדל שהיא הייתה מעורבת בהליכי ביקורת בענייניהם

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה