בדרך לשוק ללא מערכת סליקה מרכזית? בכפוף להתקדמות הרפורמה: הרשות האריכה לסוויפטנס את הרישיון להפעלת המסלקה הפנסיונית

בדרך לשוק ללא מערכת סליקה מרכזית? בכפוף להתקדמות הרפורמה: הרשות האריכה לסוויפטנס את הרישיון להפעלת המסלקה הפנסיונית

במכרז שפרסמה הרשות ב-2012 לאיתור חברה שתקים ותפעיל את המסלקה הפנסיונית – נקבע במפורש כי תקופת המכרז היא ל-10 שנים ו"לא ניתן יהיה להאריכה". למרות זאת, לאחרונה הוארך, ללא מכרז (באישור החשכ"ל), הרישיון של סוויפטנס עד ל-30 באפריל 2024. הרשות הגדירה יעד: עד נובמבר 2023 תיושם טכנולוגיה חדשה שתאפשר לשוק הפנסיוני לפעול ללא מערכת סליקה מרכזית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה