הרשות מרחיבה את שירותי הביקורת בתחום טכנולוגיות המידע וסיכוני הסייבר

הרשות מרחיבה את שירותי הביקורת בתחום טכנולוגיות המידע וסיכוני הסייבר

ברשות פועלים לכך שהביקורות יבוצעו על בסיס היכרות עם פעילות גופים אלה מצד אחד, והיכרות עם הנעשה בתחום הטכנולוגיה, המידע וסיכוני הסייבר מצד אחר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה