מה המשמעות של ביטול פוליסת ביטוח חיים כלפי הבנק, חברת הביטוח והערבים, והאם הפוליסה בוטלה כדין? / עו"ד ג'ון גבע

מה המשמעות של ביטול פוליסת ביטוח חיים כלפי הבנק, חברת הביטוח והערבים, והאם הפוליסה בוטלה כדין? / עו"ד ג'ון גבע

דרישת הבנק מבני הזוג לבטח את חייהם, והזכות הנתונה לו לאמץ את תגמולי הפוליסה, לא הקימה לבנק כל חובה לדאוג לקיומה ולתוקפה של הפוליסה. חובה זו הוטלה אך ורק על הלווים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה