העליון דחה ייצוגית נגד כלל ביטוח שהוגשה בטענה שהחברה גורעת חלק מהתגמולים לביטוח תלמידים

העליון דחה ייצוגית נגד כלל ביטוח שהוגשה בטענה שהחברה גורעת חלק מהתגמולים לביטוח תלמידים

בכך אישר העליון את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעתירה. נכתב בפסק הדין: עסקינן במקרה פרטני ואין כל תימוכין לקיומה של שאלה רוחבית המצביעה על קיומה של קבוצה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה