הראל רשמה הפסד כולל של 359 מיליון שקל מתחילת 2022: כתוצאה מהתשואות השליליות בשוק ההון וההרעה החיתומית בענפי רכב רכוש, תרופות ואמבולטורי

הראל רשמה הפסד כולל של 359 מיליון שקל מתחילת 2022: כתוצאה מהתשואות השליליות בשוק ההון וההרעה החיתומית בענפי רכב רכוש, תרופות ואמבולטורי

בתקופה המקבילה נרשם רווח של 940 מיליון שקל. ההפסד הכולל ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם בכ-249 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-380 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2021

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה