שיתוף פעולה מצד המבוטח עשוי היה להביא להפחתת החבות של חברת הביטוח / עו"ד ג'ון גבע

שיתוף פעולה מצד המבוטח עשוי היה להביא להפחתת החבות של חברת הביטוח / עו"ד ג'ון גבע

הנתבעת טענה כי המבוטח לא שיתף פעולה עם נציגיה - סירב לענות לשאלות החוקרת ושאלות השמאי שנשלחו מטעמה, סירב לחתום על מסמכים ומאן לשתף פעולה עם סוכן הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה