דוחות כספיים: הכשרה – הפסד כולל של 129 מיליון שקל ב-3 הרבעונים הראשונים של 2022, בעקבות הרעה בביטוחי רכב ובשוק ההון

דוחות כספיים: הכשרה – הפסד כולל של 129 מיליון שקל ב-3 הרבעונים הראשונים של 2022, בעקבות הרעה בביטוחי רכב ובשוק ההון

ברבעון השלישי נרשם הפסד כולל של 35 מיליון שקל. התוצאות מושפעות בעיקר מענף ביטוח רכב ומהירידות בשוק ההון, שהובילו לתשואות שליליות בפוליסות המשתתפות ברווחים ולאי גביית דמי ניהול משתנים. השפעה זו מותנה עם עליית עקום ריבית חסרת הסיכון בניכוי השינוי בשיעור המדד, שהביאו להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה