פורסמה עמדת הממונה הסופית בעניין עסקאות ביטוח משנה לשיפור יחס כושר הפירעון

פורסמה עמדת הממונה הסופית בעניין עסקאות ביטוח משנה לשיפור יחס כושר הפירעון

"הממונה מצפה שהעסקאות יעבירו סיכון באופן אפקטיבי ולא יעוצבו באופן סינתטי למידות מודל חישוב יחס ההון", נכתב בעמדה שפורסמה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה