דוחות כספיים – ווישור מפרסמת לראשונה דוח כספי הכולל איחוד של תוצאות איילון ביטוח: ווישור רשמה הפסד של 34 מיליון שקל ב-3 הרבעונים הראשונים של 2022 – כתוצאה מהפסדי השקעות

דוחות כספיים – ווישור מפרסמת לראשונה דוח כספי הכולל איחוד של תוצאות איילון ביטוח: ווישור רשמה הפסד של 34 מיליון שקל ב-3 הרבעונים הראשונים של 2022 – כתוצאה מהפסדי השקעות

בתקופה המקבילה אשתקד נרשם רווח של 6.5 מיליון שקל. ברבעון השלישי של 2022 רשמה החברה הפסד כולל המיוחס לבעלי המניות בסך כ-23.5 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד ברבעון ובתקופה נבע בעיקר מהפסדי השקעות בעקבות המגמה השלילית בשוקי ההון לצד הרעה חיתומית בחלק מתחומי הפעילות של חברות הקבוצה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה