אלרוב צפויה להתנגד באספה הקרובה של כלל ביטוח להמשך כהונת חיים סאמט כיו"ר דירקטוריון

אלרוב צפויה להתנגד באספה הקרובה של כלל ביטוח להמשך כהונת חיים סאמט כיו"ר דירקטוריון

אלרוב דיווחה כי התנגדותה נובעת נוכח הגילויים לכאורה בדבר כשלים בניהול עבודת הדירקטוריון של החברה, ממשל תאגידי לקוי וכן פעולות בניגוד עניינים מנוגד לדין

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה