הפסדי ההשקעות קוזזו עם העלייה בריבית אך הביאו להפסד מצרפי של 707 מיליון שקל לחברות הביטוח הגדולות מתחילת 2022

הפסדי ההשקעות קוזזו עם העלייה בריבית אך הביאו להפסד מצרפי של 707 מיליון שקל לחברות הביטוח הגדולות מתחילת 2022

הסיבות המרכזיות להפסד, כפי שדיווחו החברות, הן הירידות בשוקי ההון והרעה חיתומית בעיקר בענפי הביטוח הכללי. מנגד, הירידה בהכנסות מהשקעות קוזזה בחלקה על ידי עלייה בריבית חסרת סיכון שהביאה לקיטון בעתודות הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה