מי חב בפיצוי צעירה בגין נזק גוף שנגרם לה עקב החלקה על שלולית מים? / עו"ד ג'ון גבע

מי חב בפיצוי צעירה בגין נזק גוף שנגרם לה עקב החלקה על שלולית מים? / עו"ד ג'ון גבע

המבחנים לחלוקת האחריות בין שני מעוולים במשותף הם מבחנים של אשמה, או אשמה מוסרית או צדק ויושר, וזאת מששוקלים את מידת האחריות או מידת הרשלנות של כל אחת מהן

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה