האם קיימת זכות שיפוי כאשר סכום הנזק הנתבע נמוך מגובה ההשתתפות העצמית? / עו"ד ג'ון גבע

האם קיימת זכות שיפוי כאשר סכום הנזק הנתבע נמוך מגובה ההשתתפות העצמית? / עו"ד ג'ון גבע

בפני בית המשפט הונחה תביעה כספית לפיצוי התובעת בשל נזקים שנגרמו לרכבה עקב התנגשות עם רכב הנתבעים - גורר ונגרר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה