בקשה לייצוגית נגד איילון בטענה להפרה של חובת הגילוי בפוליסת ביטוח תאונות

בקשה לייצוגית נגד איילון בטענה להפרה של חובת הגילוי בפוליסת ביטוח תאונות

בבקשה נטען כי איילון מסתירה בפוליסה סייג מכוחו היא מתיימרת לקבוע כי כאשר המבוטח זכאי לפיצוי מכוח שני רובדי הפוליסה - רובד בסיסי ורובד רשות-הרחבה - הכיסוי בגין ההרחבה "נבלע" על ידי הכיסוי המוענק במסגרת ביטוח הנכות שברובד הבסיסי שבפוליסה, ולמעשה מתאיין

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה