בקשה לייצוגית נגד איילון בטענה להפרה של חובת הגילוי בפוליסת ביטוח תאונות

בקשה לייצוגית נגד איילון בטענה להפרה של חובת הגילוי בפוליסת ביטוח תאונות

הפוליסה מוצעת לעמיתי חבר. בבקשה נטען כי איילון מכפיפה את מבוטחיה לסייג שלא גולה כנדרש בדין ולא ניתן להסתמך עליו, וכי היא מבצעת את החישוב באופן המיטיב עמה ופוגע בזכויות המבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה