האם תיקון הרכב הכרחי לקיום רכיב הנזק? / עו"ד ג'ון גבע

האם תיקון הרכב הכרחי לקיום רכיב הנזק? / עו"ד ג'ון גבע

הנתבעים חלקו על האחריות להיקף הנזקים שנטענו בדוח השמאי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה