מה משמעות אי הידיעה כי רישיונו של המבוטח לא היה בתוקף בעת קרות התאונה ומי צריך להוכיח זאת? / עו"ד ג'ון גבע

מה משמעות אי הידיעה כי רישיונו של המבוטח לא היה בתוקף בעת קרות התאונה ומי צריך להוכיח זאת? / עו"ד ג'ון גבע

בכדי להוכיח כי מתקיים פטור מאחריות כיוון שמבוטח נהג כשרישיון הנהיגה שלו לא היה בתוקף, על המבטחת מוטל הנטל להוכיח כי המבוטח ידע בעת התאונה כי רישיונו הותלה או נפסל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה