משרד האוצר יקים צוות לבחינת השתלטות גופים מוסדיים על חברות האשראי

משרד האוצר יקים צוות לבחינת השתלטות גופים מוסדיים על חברות האשראי

ההחלטה מגיעה על רקע מאמציה של כלל ביטוח לרכוש את חברת האשראי החוץ בנקאי מקס, ושל הראל לרכוש את ישראכרט. בראש הצוות יעמוד הממונה על התקציבים, בשיתוף עם היועץ המשפטי במשרד האוצר והממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה