מבטחים בריטיים מבקשים לכלול סיכוני סייבר במאגר לביטוח סיכוני טרור / ישראל גלעד

מבטחים בריטיים מבקשים לכלול סיכוני סייבר במאגר לביטוח סיכוני טרור / ישראל גלעד

בכירים בתעשייה מבקשים להרחיב את הכיסוי בשל הגידול חד בתשלומי תביעות שגרם למבטחים להקטין את החשיפה, להעלות את מחיר הביטוח ולהגביל כיסויים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה