גם שלמה ביטוח תשלם על חלפים לפי מחירם במוסכי ההסדר

גם שלמה ביטוח תשלם על חלפים לפי מחירם במוסכי ההסדר

החברה מסרה לסוכנים להבהיר למבוטחים כי לא תישא בעלויות חלפים החורגות ממחירם אצל הספקים עימם היא עובדת או במוסכים המצויים עימה בהסדר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה