הקבלן לא דאג לסביבת עבודה בטיחותית ולא הכשיר את העובד לביצוע עבודה באופן בטוח / עו"ד ג'ון גבע

הקבלן לא דאג לסביבת עבודה בטיחותית ולא הכשיר את העובד לביצוע עבודה באופן בטוח / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע, כי הנתבעות התרשלו והיה עליהן לצפות את התרחשותו של הנזק שנגרם בפועל ולפעול למניעתו, על כן, יוחס למעסיקה שיעור של 10% מהאחריות לנזקו של התובע ולקבלן – 90%

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה