תביעה נגד מגדל בסך 6 מיליון שקל בטענה שהפרה תנאי פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

תביעה נגד מגדל בסך 6 מיליון שקל בטענה שהפרה תנאי פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

לפי התביעה, מגדל לא שילמה את סכום הביטוח המלא, בסך 10 מיליון דולר, בטענה שאירוע של תביעה נגזרת אינו מכוסה במלואו בפוליסה אלא עד תקרה של 500 אלף דולר בלבד

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה