עורכי הדין חיים זליכוב וצביקה זליכוב, ממשרד Kennedys מונו לייצג את מדינת ישראל בתביעות של הרוגי ונפגעי אסון מירון

עורכי הדין חיים זליכוב וצביקה זליכוב, ממשרד Kennedys מונו לייצג את מדינת ישראל בתביעות של הרוגי ונפגעי אסון מירון

לאחרונה הוגשה תביעה משפטית על ידי משפחות עשרה מהרוגי האסון בבית המשפט המחוזי בחיפה. נוכח ייחודיות האירוע, היקף הנפגעים בו וריבוי הגורמים המעורבים הציעה המדינה מתווה לניהול התביעה שיקל על הנפגעים ובני משפחותיהם לברר את נזקיהם בפני בית המשפט

מדינת ישראל, באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) ועורכי הדין חיים זליכוב וצביקה זליכוב ממשרד עורכי הדין Kennedys, הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה הצעה למתווה משפטי לבירור תביעות הנזיקין שיוגשו בעקבות אסון הר מירון. ב-30 באפריל 2021, במהלך הילולת רבי שמעון בר יוחאי אירע "אסון הר מירון", במהלכו נהרגו 45 משתתפים ונפצעו רבים נוספים.

לאחרונה הוגשה תביעה משפטית על ידי משפחות עשרה מהרוגי האסון בבית המשפט המחוזי בחיפה. מדובר בתביעה מורכבת, המשלבת מספר רשויות מדינה וגופים נוספים שנטען כי היו מעורבים בהליך תכנון, הפקת וביצוע ההילולה. נוכח ייחודיות האירוע, היקף הנפגעים בו וריבוי הגורמים המעורבים (הן הנתבעים בהליך עצמו והן צדדים נוספים שטרם צורפו להליך), ומתוך הכרה בתרומה של ניהול הליך מהיר ויעיל לנפגעים ומשפחותיהם וללא קשר לעמדת המדינה בהליך שתתברר בפני בית המשפט הציעה המדינה מתווה לניהול התביעה שיקל על אותם נפגעים ובני משפחותיהם לברר את נזקיהם בפני בית המשפט באופן יעיל.

המתווה שהוצע כולל דיון יעיל בתביעות הניזוקים, בפני בית משפט אחד (במקום שינוהלו תביעות מקבילות בבתי משפט שונים), מה שיוביל לחיסכון בזמן שיפוטי מחד, אך בעיקר, חיסכון משמעותי של הוצאות הנפגעים ובני משפחותיהם, צמצום מחלוקות ויצירת וודאות משפטית, אשר תוביל לניהול הליך מהיר בעניינם ולטובתם.

במסגרת המתווה המוצע יוזמנו הנפגעים באסון הר מירון, שיתאימו למתווה המוצע, להצטרף להליך המתנהל בפני בית המשפט בחיפה, באופן שיחסוך להם הוצאות רבות, ובכלל זה לא יידרשו לצרף חוות דעת רפואית כמתחייב בתביעות רגילות, דבר שיקל מאד על התובעים לקדם את הגשת התביעה ויחסוך להם סכומים ניכרים שבהיעדרו של המתווה יידרשו להוציא מכיסם. המתווה מציע מנגנון מקוצר של מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט בלבד שעלותם לא תושת על התובעים ומנגנון הכרעה מהיר של בית המשפט.

כמו כן, הוצע, כי יקבע פרק זמן בו יוגשו תביעות על פי המתווה על ידי הניזוקים השונים שמתאימים להימנות עליו.

המתווה המוצע לא שולל את האפשרות להגיש תביעה פרטנית ממי שלא בא בגדרו.

ב-29 בינואר 2023 התקיימה ישיבת קדם משפט ראשונה בפני סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופטת בטינה טאובר, במסגרתה הוצע לצדדים לנסות לשכלל את המתווה המוצע, על מנת שניתן יהיה להגיע להסכמות אודות תנאיו ולקדם את בירור התביעות.

 

 כתיבת תגובה