שלמה אייזיק על טיוטת חוק ההסדרים: יש להפסיק את העצמת הגופים הפיננסיים הגדולים על ידי הקטנת העסקים הקטנים והבינוניים

שלמה אייזיק על טיוטת חוק ההסדרים: יש להפסיק את העצמת הגופים הפיננסיים הגדולים על ידי הקטנת העסקים הקטנים והבינוניים

בלשכה מדגישים כי בהתייחס לשינויים המוצעים בטיוטה שעניינם בהתערבות מסחרית בין סוכן הביטוח לגופים המוסדיים היא תפעל באופן נחרץ, בכל דרך אפשרית, להביא להסרתם מעל סדר היום

לשכת סוכני הביטוח נערכת לקראת העברת חוק ההסדרים שצפוי לכלול שורת רפורמות בענף הביטוח והפיננסים. בלשכה מדגישים כי בהתייחס לשינויים המוצעים בטיוטה שעניינם בהתערבות מסחרית בין סוכן הביטוח לגופים המוסדיים היא תפעל באופן נחרץ, בכל דרך אפשרית, להביא להסרתם מעל סדר היום.

בתוך כך הלשכה קיימה בתחילת השבוע פגישה בליווי מקצועי ומשפטי עם נציגי משרד האוצר והוחלט כי הלשכה תעביר את עמדתה ביחס לטיוטה חוק ההסדרים.

בלשכה מציינים כי מטרתם לקיים שיח ענייני ומכבד מול הגורמים הרלוונטיים באוצר בנושא השינויים המהותיים והמשמעותיים הנוגעים לפעילות סוכני הביטוח במסגרת הרפורמות בענף הביטוח והפיננסים.

שלמה אייזיק: "אני מתכוון לפעול יחד עם חבריי להנהגת הלשכה בנחישות ובדבקות (המתחייבת) על מנת להפסיק את תופעת העצמת הגופים הפיננסיים הגדולים תוך פגיעה קשה בתחרות על ידי הקטנת העסקים הקטנים והבינוניים. כפי שזו השתרשה בשנים האחרונות, ולצערי, גם הפעם, בחלקים שונים בטיוטת חוק ההסדרים".כתיבת תגובה