בג"ץ מחק את עתירת לשכת סוכני הביטוח בעניין הייעוץ הפנסיוני בבנקים

בג"ץ מחק את עתירת לשכת סוכני הביטוח בעניין הייעוץ הפנסיוני בבנקים

השופטת גילה כנפי-שטייניץ: נוכח אי כוונת הפיקוח להאריך את עמדת אי האכיפה מעבר ל-15.2.2023, העתירה מיצתה את עצמה. ככל שתוארך העמדה, פתוחה הדרך בפני הלשכה להגיש את העתירה מחדש

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ החליט למחוק את עתירתה של לשכת סוכני הביטוח, שהוגשה נגד רשות שוק ההון בעניין ההיתר שניתן על ידי הרשות לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לסניף, בניגוד לאמור בחקיקה. ההיתר ניתן באמצעות עמדת אי אכיפה, שניתנה על רקע מגבלות הקורונה והוארכה מספר פעמים. פסק הדין ניתן על ידי השופטת גילה כנפי שטייניץ שניסחה את פסק הדין, והשופטים דפנה ברקארז וחאלד כבוב.

העתירה הוגשה בטענה כי לרשות אין סמכות להחליט על אי אכיפה של הוראות החוק.

בפסק הדין נכתב כי עוד בטרם נכנסה לתוקף עמדת אי-האכיפה, ובהמשך להליכי חקיקה קודמים, בהם הוצע לתקן את החוק באופן שיתאפשר לתאגיד בנקאי להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות הטלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי. בפסק הדין נכתב כי בבסיס התיקון עמד הצורך לבצע התאמות לשירות האמור, בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית שחלה בשנים האחרונות, והרצון לייעל ולשפר את השירות ללקוח.

העמדה הראשונית פורסמה בדצמבר 2020, והיא הוארכה ביולי 2021, ולאחר מכן הוארכה שנית באוקטובר 2021 ושוב בינואר 2022.

ב-13 בפברואר 2022 החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את התיקון לחוק, וב-22 ביוני 2022 פורסמה ברשומות הצעת החוק, ואולם היא לא קודמה לנוכח התפזרות הכנסת ה-24.

ביולי 2022 פורסמה עמדת אי-אכיפה נוספת, העומדת במוקד העתירה. במסגרת עמדה זו פורטו הליכי החקיקה שהתקיימו עד כה, וצוין כי בכוונת הרשות לקדם את תיקון החקיקה. עוד צוין כי בנסיבות אלה, הוחלט להאריך את עמדת אי-האכיפה עד לתום שלושה חודשים מיום התכנסות הכנסת ה-25. צוין עוד כי אין בכוונת המשיב להאריך עמדה זו פעם נוספת, למעט אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת, כגון פגיעה אפשרית בלקוחות.

רשות שוק ההון הגישה את תגובתה לעתירה, בה נאמר כי עמדת אי-האכיפה תעמוד בתוקפה עד ליום 15.2.2023, וכי אין כוונה להאריכה פעם נוספת, אלא אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת. כן צוין כי הרשות ממשיכה בימים אלה לפעול לקידום תיקון החוק, כך שיתאפשר מתן ייעוץ פנסיוני דיגיטלי על ידי הבנקים באופן שהולם את עמדת אי-האכיפה. בהקשר זה הובהר כי תיקון החקיקה ממילא ייתר את הצורך בהכרעה בעתירה דנן. עוד טענה הרשות כי דין העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבות במדיניות האכיפה של הרשות.

הלשכה, בתגובה, מסרה כי עתירתה לא התייתרה וכי מדובר בעניין עקרוני שמצדיק בירור בבית המשפט. הלשכה הציעה כי בית המשפט ייתן הכרעתו על בסיס הכתובים בלבד, בלי לקיים דיון במעמד הצדדים.

השופטים פסקו כי דין העתירה להימחק: "כפי שפורט בתגובת המשיב (הרשות), אין בכוונתו להאריך את עמדת אי-האכיפה מעבר ליום 15.2.2023. בנסיבות אלה, העתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה ודינה להימחק. ככל שתוארך עמדת אי-האכיפה מעבר להצהרת המשיב ותהיינה לעותרת טענות בעניינה, פתוחה לפניה הדרך להגיש את עתירתה מחדש".

הלשכה יוצגה על ידי עו"ד פיאד טמיש ועו"ד יניב מאיר. הרשות יוצגה על ידי עו"ד אבי מיליקובסקי ועו"ד יונתן סיטון.כתיבת תגובה