בג"ץ דחה את עתירת לשכת סוכני הביטוח בעניין הצירוף לביטוח של האזרחים הוותיקים

בג"ץ דחה את עתירת לשכת סוכני הביטוח בעניין הצירוף לביטוח של האזרחים הוותיקים

לאחר דיון ארוך, שופטי בג"ץ המליצו לנציגי הלשכה למשוך את העתירה ולאחר שהסכימו, עמדה הרשות על כך שהעתירה תידחה על מנת שהלשכה לא תוכל לעתור שנית בנושא * למרות הדחיה, בלשכה מצביעים על ההישג במסגרתו החליטה הרשות להחריג את הפגישות הפרונטליות מהוראות הליך השיווק הדו שלבי

בג"ץ דחה היום (ה') את עתירת לשכת סוכני הביטוח נגד רשות שוק ההון בעניין הצירוף לביטוח של האזרחים הוותיקים. לאחר דיון ארוך, שופטי בג"ץ נועם סולברג, גילה כנפי שטייניץ ויחיאל כשר המליצו לנציגי הלשכה – עו"ד פיאד טמיש ועו"ד יניב מאיר – למשוך את העתירה. לאחר התייעצות שנערכה מחוץ לכותלי בית המשפט, הודיעו נציגי הלשכה על הסכמתם למשוך את העתירה. אולם,  נציגת הרשות עו"ד ערין ספדי עטילה מפרקליטות המדינה עמדה על כך שהעתירה תידחה, על מנת שהלשכה לא תוכל לעתור שנית בנושא.

בסופו של דבר הודיע בית המשפט על דחיית העתירה. ככל הידוע, טרם פורסם פסק הדין הסופי.

למרות הדחיה, בלשכה מצביעים על הישג, שהוא החלטת הרשות להחריג את הפגישות הפרונטליות מהוראות ההליך השיווק הדו שלבי, כך שמרבית פעילותם של הסוכנים, הנעשית באופן פרונטלי, מוחרגת מהחוזר.

בראשית הדיון פנה השופט סולברג לטמיש וביקש את התייחסותו לדברי הרשות על אי מיצוי ההליכים. טמיש עמד על כך שהלשכה מיצתה את ההליכים והגישה את העתירה רק לאחר שמוצו כל האפשרויות, וטען כי ההוראות פוגעות בזכויות המבוטחים.

סולברג השיב: "אתם לא דואגים לאזרחים הוותיקים אלא לעצמכם. העתירה נראית כאילו אתם נלחמים למענם, אבל אתם מדברים על האינטרס של סוכני הביטוח. אתם לא יכולים לדבר בשמם כי זה יוצר ניגוד עניינים". טמיש השיב כי סוכני הביטוח הם הגורם היחיד בענף שמייצג את המבוטחים, והוסיף כי הרשות מבססת את האסדרה על פניות ציבור, אולם חלק קטן ביותר מפניות הציבור הוא נגד סוכני ביטוח.

כנפי שטייניץ שאלה את טמיש האם הלשכה מתנגדת להכשרה ייעודית לטיפול באוכלוסיית הגיל השלישי. טמיש השיב כי הלשכה לא מתנגדת לכך, אלא להליך הדו שלבי בלבד: "אחרי שהגשנו את הבג"ץ, הרשות עדכנה קצת את ההוראות, וכתבה במפורש – 'לא נצפו כשלים'. הכשל המרכזי הוא לא אצל סוכני הביטוח. הרשות מתעלמת מכך שהכשל הוא במוקדנים אצל חברות הביטוח".

השופט כשר הקשה: "האם הסוכן הוא הגורם הנכון להגן על הקשישים? ואיזה זכות יסוד שלהם נפגעה?". טמיש השיב כי הזכות לשוויון היא זו שנפגעת.

כשר: "אז בכל הגנה על חלש יש פגיעה בשוויון? הרשות החליטה להגן הגנת יתר על ציבור מסוים. איך זה פגיעה בזכות יסוד? כשהקשיש פונה הוא יכול לרכוש תוך דקה, אבל כשאתם פונים אליו – תצטרכו להמתין יומיים. איך זה פגיעה בזכות יסוד? אי אפשר להשתמש במילה הזו כל יומיים כי זה נוח".

בשלב זה התערבה השופטת כנפי שטייניץ בדיון ואמרה: "ייתכן שנכון יהיה לעשות את ההסדרה הזו על כל המבוטחים, אבל הרגולטור בחר להגן על הקשישים".

נציגת הרשות אישרה בשלב זה כי כוונת הרשות היא אכן להחיל את ההוראות על כל הצרכנים, אך היא בחרה להתחיל עם אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

ביחס לטענת אי מיצוי ההליכים ענתה נציגת הרשות כי הרשות עשתה תהליך מופתי, שארך שלוש שנים, שקלה את כל השיקולים, ועשתה שימוע ציבורי. "העתירה הוגשה דווקא אחרי שאמרנו שאנחנו שוקלים להחריג את השיווק הפרונטלי. לא היה מקום להגיש את העתירה במועד שהיא הוגשה בו.

"יש מתח מובנה בין שני הצדדים. השהות היא מחסום בפני סגירת עסקאות, וברור שלסוכן יש עניין לסגור כמה שיותר. השהות יכולה לגרום לצרכן לא לרכוש, וזה סיכון שהם רוצים למנוע. לטעון מהמקום הכלכלי הזה, בשם האזרחים הוותיקים, כשמצרפים עותר שמתיימר לייצג את האזרחים, שלא השתתף בשימוע, זה לא טענה של מה בכך. זה מקרין ומוריד מהעתירה.

"ברובד השלישי – אין פגיעה בזכות יסוד. יש התערבות והגנה צרכנית על האזרחים הוותיקים כמו שנעשו הגנות אחרות, בהתאם להחלטת הממשלה ביחס לקבוצה הרגישה הזו. אין פה שום פגיעה בזכות יסוד".

עו"ד טמיש הגיב לדברי נציגת הרשות ואמר כי אין אינטרס מנוגד בין הסוכנים והקשישים והעתירה לא מבוססת על כך.

כשר תהה איך ייתכן שהצד נותן השירות בא להגן על הצד שמקבל פה הגנה. בשלב זה השופט סולברג המליץ לנציגי הלשכה, לאחר ששמעו את השופטים, לשקול את עמדתם והאם הלשכה עומדת על המשך הדיון בעתירה.

נציגי הלשכה יצאו להתייעצות, ולבסוף כאמור, הודיעו על נכונות הלשכה למשוך את העתירה.  בשלב זה נציגת הרשות עמדה על כך שהעתירה תידחה. סולברג הודיע ללשכה באופן מידי בסוף הדיון כי העתירה נדחתה.

מטעם לשכת סוכני הביטוח נסר: "בדבריהם היום בדיון שופטי ביהמ"ש העליון הצטרפו באופן ברור לטענת הלשכה כי נדרשת הגנה מרובה על בני הגיל השלישי מפני משווקים ישירים של חברות הביטוח, אשר בשונה מסוכני הביטוח משווקים לאוכלוסיית הגיל השלישי באמצעות שיווק יזום טלפוני. משכך, ומאחר כי בכל הנוגע לפגישות פיזיות סוכני הביטוח הוחרגו מתחולת החוזר, הסכימה הלשכה להצעת ביהמ"ש העליון לדחיית העתירה. כמו כן, יש להדגיש כי בהתאם לדרישת הלשכה, המשווקים הישירים ועובדי החברות הישירות לא הוחרגו מתחולת החוזר".

הרשות רואה בדברי השופטים רוח גבית להליך השיווק הדו שלבי – ותפעל להחיל אותו על כל המבוטחים

גורמים בכירים ברשות שוק ההון הביעו בשיחות סגורות שביעות רצון גדולה מתוצאות ההליך המשפטי, ובפרט מדבריה של השופטת גילה כנפי שטייניץ. כנפי שטייניץ אמרה כי ייתכן שנכון יהיה לעשות את ההסדרה הזו על כל המבוטחים, אבל הרגולטור בחר להגן על הקשישים.

ברשות רואים בהליך שיווק דו שלבי הליך ראוי, שמאפשר למבוטח לקבל את כלל המידע באופן כתוב, לשקול אותו היטב, ורק לאחר מכן להחליט סופית.כתיבת תגובה