פגיעה דרמטית בפנסיונרים: האוצר מציע לבטל הטבת מס משמעותית על הפנסיה

פגיעה דרמטית בפנסיונרים: האוצר מציע לבטל הטבת מס משמעותית על הפנסיה

במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים 2023-2024 שהוגשה היום לממשלה מוצע לבטל הטבת מס משמעותית שהייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-2025. ביטול הפטור יגדיל את הכנסות המדינה בכ-700 מיליון שקל לשנה. עיקרי ההצעה מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל בקוואליטי

היום הוגשה לממשלה הצעת תקציב המדינה לשנים 2023-2024. במסגרת הצעה זו הוכנס פרק שכותרתו: "עצירת הגידול

בהטבת מס במשיכת קצבה פנסיונית ב-2025" במסגרתו מוצע לבטל הטבת מס משמעותית מאד להם אמורים להיות זכאים מקבלי הפנסיה ואשר נקבעה בחוק בשנת 2012.

אייל סיאני

להלן עיקרי ההצעה כאמור, לרבות הסבר מעמיק ובשפה פשוטה, כפי שהובאו על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל בקוואליטי תכנון פיננסי מתקדם וחבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח.

בשנת 2008 נכנס לתוקף תיקון 3 אשר ביטל למעשה את האפשרות לחסוך בקופות גמל בכדי למשוך סכומים חד פעמיים בפטור ממס וקבע כי הכספים אשר יופקדו החל משנה זו לקופות הגמל יימשכו כקצבה או כהיוון קצבה.

כ"פיצוי" לפגיעה זו, תוקנה בשנת 2012 פקודת מס הכנסה, במה שידוע כתיקון 190, אשר הגדילה את הפטור ממס על הפנסיה. בתיקון זה נקבע כי הפטור יוגדל באופן הדרגתי במספר פעימות כאשר הפעימה המשמעותית ביותר הייתה אמורה לחול החל משנת 2025.

פעימה זו הייתה אמורה להקנות למקבלי הקצבה סכום נוסף כ-16,500 שקל לשנה (כ-1,370 שקל לחודש) אשר יהיו פטורים ממס. לחילופין, פטור זה היה אמור לאפשר משיכת כספים (כהיוון קצבה) של כרבע מיליון שקל בפטור ממס.

בהצעה כאמור מוצע לבטל לחלוטין את הפעימה כאמור שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בשנת 2025 ולהקנות הטבות מס משמעותיות לציבור מקבלי הקצבאות הפנסיוניות.

לטענת משרד האוצר, הפטור שנקבע בתיקון 190 כאמור יחד עם קצבת הזקנה המשולמת מהמוסד לביטוח לאומי, צפויים להביא לכך שסף המס הצפוי יעמוד על 13,698 שקל לגבר ו-14,873 שקל לאישה. משמעות הדבר כי הפטור משרת לטענתם את מקבלי קצבאות הפנסיה הגבוהות. כמו כן, לטענת משרד האוצר, מכיוון שכמעט ואין בקרנות הפנסיה החדשות פנסיונרים שקצבתם גבוהה מספיק בכדי ליהנות מפטור זה, נהנים ממנו למעשה כמעט באופן בלעדי פנסיונרים שהיו מבוטחים בפנסיה תקציבית או בהסדרי הפנסיה של הקרנות הוותיקות אשר נהנים מהטבות שונות בהסדרים אלו.

הצעה זו צפויה להגדיל את הכנסות המדינה בכ-700 מיליון שקל לשנה החל משנת 2025.

 

 כתיבת תגובה