לא הוכח כי הנזק הוא תוצאה של התממשות סיכונים בלתי רגילים שלא קיבלו מענה מהעירייה / עו"ד ג'ון גבע

לא הוכח כי הנזק הוא תוצאה של התממשות סיכונים בלתי רגילים שלא קיבלו מענה מהעירייה / עו"ד ג'ון גבע

התובעת העידה כי עשרה ימים לאחר הנפילה, פנתה לעירייה בטלפון וטענה שהחליקה בשדרות רוטשילד ונתקלה בבור. בהמשך, הפנתה העירייה להקלטת שיחה בין התובעת למוקדנית העירייה, במסגרתה מסרה כי החליקה על עלים רטובים. המשמעות של שינוי גרסאות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה