האם מפעילת חניון חבה בנזק שנגרם לרכב שחנה בשטח החניון? / עו"ד ג'ון גבע

האם מפעילת חניון חבה בנזק שנגרם לרכב שחנה בשטח החניון? / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט נדרש להכריע בשאלה האם מפעילת החניון אחראית לנזק שנגרם לרכב התובע, והאם עלה בידי התובע להוכיח כי נזקו נגרם בשערי החניון

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה