כפייה אדיבה / חגי לנצט

כפייה אדיבה / חגי לנצט

אני מציע לנהוג לפי המתווה של הרפורמה הקודמת מ-2016 - מכתב (ו/או הודעה למבוטח) בו רק מוצע (או אפילו מומלץ) לו לעבור לדור החדש של מסלול "משלים שב"ן", שכן גלומה בכך הנחה משמעותית של כ-30% ומניעת כפל מסוים מול השב"ן, תוך שיקוף כי הזמינות בשב"ן נמוכה בדרך כלל ממסלול "שקל ראשון"

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה