התקבל אישור הממונה על התחרות למכירת פעילות פסגות להפניקס

התקבל אישור הממונה על התחרות למכירת פעילות פסגות להפניקס

התמורה בגין המכירה, בסך 310 מיליון שקל, צפויה להתקבל עד סוף החודש

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה