Allianz ממזג את היחידה לעסקים גדולים עם היחידה לעסקים בינוניים / ישראל גלעד

Allianz ממזג את היחידה לעסקים גדולים עם היחידה לעסקים בינוניים / ישראל גלעד

גישתו של המבטח הגרמני מבטאת את הגידול בגלובליזציה של הסיכונים ומרחיבה את היצע המוצרים שלו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה