איגוד המוסכים עתר לבג"ץ נגד רשות שוק ההון בעניין קיזוז עלות החלפים על ידי חברות הביטוח

איגוד המוסכים עתר לבג"ץ נגד רשות שוק ההון בעניין קיזוז עלות החלפים על ידי חברות הביטוח

לטענת האיגוד - על רשות שוק ההון ומשרד התחבורה להודיע לחברות הביטוח כי מדובר בפרקטיקה פסולה המנוגדת להוראות הדין

איגוד המוסכים עתר היום (16 במרץ) לבג"ץ נגד רשות שוק ההון, משרד התחבורה, איגוד חברות הביטוח ונגד גורמים נוספים בעניין קיזוז עלות החלפים על ידי חברות הביטוח. בעתירה, שהוגשה על ידי עו"ד עופר שפירא ועו"ד בתיה ברד ממשרד שיבולת, נטען כי חברות הביטוח (כפי שנחשף ומסוקר על ידי פוליסה בהרחבה) מקזזות את עלות החלפים מתגמולי הביטוח ששולמו למבוטחים כאשר המוסכים אינם רוכשים את חלקי החילוף מהספק של חברת הביטוח. לטענת איגוד המוסכים, מדובר בפרקטיקה פסולה העומדת בניגוד להוראות רשות שוק ההון. עוד נטען כי גם על משרד התחבורה להודיע לחברות הביטוח כי הפרקטיקה מהווה מפרה את הנחיות משרד התחבורה.

 כתיבת תגובה