המבטחת לא העלתה טענותיה במכתב הדחייה והיא מנועה מלטעון אותן במסגרת ההליך המשפטי / עו"ד ג'ון גבע

המבטחת לא העלתה טענותיה במכתב הדחייה והיא מנועה מלטעון אותן במסגרת ההליך המשפטי / עו"ד ג'ון גבע

הלכה פסוקה היא שכאשר אחד הצדדים להליך מעלה טענת מרמה או זיוף, מוטל עליו נטל השכנוע להוכחת טענתו, בין אם מדובר בתובע או בנתבע

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה