ברשות מעלים חשש לניגוד עניינים העלול להשפיע על המוסדיים באסיפה הכללית של ישראכרט לבחירה בין העסקאות

ברשות מעלים חשש לניגוד עניינים העלול להשפיע על המוסדיים באסיפה הכללית של ישראכרט לבחירה בין העסקאות

ברשות מצביעים על הדרך הנאותה להתמודד עם ניגוד העניינים: קבלת אנליזה מגורם מקצועי באשר לכדאיות העסקה או הצעת הרכש לעמיתים ולמבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה