אושרה הסתלקות מייצוגית נגד כלל ביטוח שהוגשה בטענה לגביית רכיב ריסק לאחר תום תקופת הביטוח

אושרה הסתלקות מייצוגית נגד כלל ביטוח שהוגשה בטענה לגביית רכיב ריסק לאחר תום תקופת הביטוח

לפי כתב התביעה, החברה פעלה ללא קבלת אישור מהמבוטחים ומבלי שיידעה אותם מראש על גובה הפרמיות שבדעתה לגבות לאחר תאריך גמר הביטוח בפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה