ניהול לקוח ומדיניות סדורה יחליפו את השיח הבנאלי על דמי ניהול ותשואה / רן ברודי וטל ליברמן

ניהול לקוח ומדיניות סדורה יחליפו את השיח הבנאלי על דמי ניהול ותשואה / רן ברודי וטל ליברמן

סוכנויות קטנות ניצבות בפני תחרות עזה מול סוכנויות הענק והערוצים הישירים של המבטחות. כדי לייצר ערך של ממש מול הלקוח, כדאי לזנוח את השיח המקובל על מחיר ורווח, ולהדגיש את חבילת השירות שביכולתו של הסוכן להציע

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה