בקרוב: הצגת דמי ניהול משוקללים לחוסכים

בקרוב: הצגת דמי ניהול משוקללים לחוסכים

רשות שוק ההון פרסמה לאחרונה טיוטת חוזר אשר מטרתו להציג לעמיתים שיעור "עלות שנתית צפויה" אשר ישקלל את שלושת סוגי העלויות שהחוסכים משלמים. עיקרי טיוטת החוזר מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל בקוואליטי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה