יו"ר ועדת ביקורת בלשכה פרסם דוח חריף על הקדנציה הקודמת בראשות יוסי אנגלמן כמ"מ הנשיא

יו"ר ועדת ביקורת בלשכה פרסם דוח חריף על הקדנציה הקודמת בראשות יוסי אנגלמן כמ"מ הנשיא

הדוח עוסק בין היתר במינוי של המנכ"לית הקודמת, בשמת כרמון, ונאמר בו כי הצגתה בפני הוועד המנהל כמי שנמצאה מתאימה כבר בוועדת האיתור - אינו משקף את המציאות. לגבי דחיית מועד הבחירות נכתב כי עולה תמונה לפיה ההנהלה הקודמת פעלה למנוע אפשרות לקיום בחירות במועדן. אנגלמן בתגובה: איך יתכן שהנהלת הלשכה העבירה את דוח הביקורת לעיתונות ולא מצאה לנכון להעבירו אלי על מנת לקבל את התייחסותי?

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה