נמצא פגם בהתנהלות שני הצדדים ולכן על התביעה להתקבל בחלקה בלבד / עו"ד ג'ון גבע

נמצא פגם בהתנהלות שני הצדדים ולכן על התביעה להתקבל בחלקה בלבד / עו"ד ג'ון גבע

התובע והשמאי מטעמו לא העבירו למבטחת אומדן ראשוני של הנזק, אלא הציבו בפניה עובדה מוגמרת בדמות חוות דעת השמאי. המבטחת ביקשה לבדוק את רכב התובע יותר מחודשיים לאחר ששלחה לו מכתב להשלמת פרטים ובו לא צוין עניין הבדיקה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה