מה דינו של מבוטח אשר כיסויו הביטוחי נשלל עקב פקיעת רישיונו לאחר שקיבל את תגמולי הביטוח? / עו"ד ג'ון גבע

מה דינו של מבוטח אשר כיסויו הביטוחי נשלל עקב פקיעת רישיונו לאחר שקיבל את תגמולי הביטוח? / עו"ד ג'ון גבע

העקרון בדבר השבת התעשרות שנעשתה על חשבונו של הזולת הוא עקרון רחב ובעל "רקמה פתוחה", ללא רשימה קבועה של מצבים בהם יחול

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה